خانه / یادداشت ها / اسلام حبشی: چشم انداز سوم

اسلام حبشی: چشم انداز سوم

  1. اسلام حبشی عنوانیست که فرید اسحاق (Farid Esack) به تجربه مسلمانان مهاجر در حبشه نهاده است. اسلام حبشی روایت گر تجربه زیسته شده مسلمانیست که در یک سرزمین غیراسلامی اما در صلح با غیر مسلمانان امکان زیستن آزادانه یافته اند. این تجربه در مقابل دو تجربه ” مکی” و ” مدنی ” قرار دارد که در یکی مسلمانان سرکوب می شدند و در دیگری حاکم بودن ولی در جدال با کفار خارج مدینه.
  2. در صلح زیستن با دیگران آدابی دارد. مهم ترین ادب آن “گفتگو پذیری” و ” پذیرش دیگری” است؛ اسلام حبشی بازنمایی کننده امکان عرضه روایتی از تجربه زیسته مسلمانان عصر نبوی می باشد که می تواند در دوره معاصر به کار ما آید.از نظر فرید اسحاق، روایت حبشی از زیست مسلمانی، به کار مهاجران مسلمانی می آید که در کشورهای غیراسلامی ولی “مُصالح” زندگی می کنند، که نه “دارالحرب ” است و نه “دارالسلام”.آنها با برگرفتن این تجربه می توانند الگویی از زیستن روادارانه با غیرمسلمان را – درعین عمل به عقاید دینی خود – تجربه کنند.
  3. امروزه وضعیت جوامع مسلمان با حبشه عصر پیامبر چندان تفاوتی ندارد.اگرچه مسلمانی به رسم چهره غالب در این کشورهاست، اما در عمل کثرت روایت ها از زندگی و شکاف میان آنها به حدی رسیده است که می توان مدعی شد، شکاف میان مسلمانان و مسیحیان در حبشه، کمتر از شکاف میان مسلمانان در عصر کنونی در باورها و سبک زندگیست. بنابراین، این وضعیت نشان دهنده ضرورت عمومیت بخشی این تجربه به روابط همه مسلمانان هم در کشورهای غیراسلامی و هم اسلامی است.
  4. فرید اسحاق بخشی از جریان ” اعتزال_نو” است، که کمتر در ایران شناخته شده است.نمایندگان برجسته این جریان یعنی نصر_حامد _ابوزید، محمد_آرکون، حامد_الجابری در ایران چهره های شناخته شده ای هستند و آثارشان به فارسی ترجمه شده است.به گمانم ایده اسلام حبشی چشم اندازهای جالبی را برای ما برای فهم غنای تجربه مسلمانان در گذشته عرضه می کند.
  5. لینکهای مفید: ظاهرا تنها معرفی جدی از ایشان به فارسی مقاله”فرید اسحاق و پارادایم حبشی” نوشته روح الله محمودی در وب سایت دین آنلایندر لینک زیر 👇👇 است که منبع آشنایی من با اندیشه های ایشان بود.

 

http://www.dinonline.com/doc/news/fa/4103

https://en.wikipedia.org/wiki/Farid_Esack

https://hsf.org.za/publications/focus/issue-17-first-quarter-2000/profile-of-farid-esack

 

درباره‌ی دکتر مهدی کاظمی زمهریر

همچنین ببینید

ادراک فقهی از نظم اجتماعی و صلح سازی در منطقه خاورمیانه

در چند دهه اخیر، خاورمیانه شاهد خشونت و جنگ بوده است.یکی از علل برآمدن این خشونت ها در این منطقه وجود روایت های ستیزه جویانه دینی از نظم می باشد. گروه های سلفی و اسلام گرای رادیکال، با رجوع به روایت های گذشته گرایانه از نظم دینی عامل مهمی در خلق خشونت در منطقه بوده اند. با توجه به اینکه دانش فقه متکفل اصلی ترسیم ادراکات مومنان از نظم اجتماعی می باشد، این سوال قابل طرح است که چه نوع ادراک فقهی از نظم اجتماعی می تواند، به ایجاد صلح در منطقه خاورمیانه کمک نماید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *