دانشگاه مفید

-نظریه های جامعه شناسی (کارشناسی)(از 96972) – سمینار مسائل روز( کارشناسی ارشد ) ( از 96972) – شناخت افکار سیاسی در ایران ( کارشناسی ارشد) ( از 96971) – شناخت اندیشه های سیاسی 1 و 2 (کارشناسی ارشد) ( از 95962) – جامعه شناسی سیاسی ( کارشناسی ارشد ) ( …

بیشتر بخوانید »

جدال های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدارشدن روشنفکری در ایران

چکیده تصور غالب درباره روشنفکری در ایران ، آن را پدیداری وارداتی و  برآمده از خلاء توصیف می نماید.این تصور، مانع توجه به شرایط امکان درونی تفکر روشنفکری می گردد؛مدعای اصلی نویسندگان مقاله این است که هویت روشنفکری تنها با توجه به تجربه فکری ایران پیشاروشنفکری (عالم قدیم)  در کنار تجربه فکری …

بیشتر بخوانید »

پروژه « جریان فکری و فرهنگی اخلاق گرای تلفیق گرا»

–  انجام یک پروژه تحقیقاتی با عنوان « جریان فکری و فرهنگی اخلاق گرای تلفیق گرا » (برای چاپ در مجموعه مقالات جریان های فکری و فرهنگی در ایران ، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)(از سال 1394 الی 1397؛ در حال ارزیابی نهایی است.)

بیشتر بخوانید »