بازخوانی انتقادی یک نامه ؛ ریشه های سیاسی بحران اقتصادی

دوستان اقتصاددان عزیزی از جمله اساتید اقتصادی دانشگاه مفید نامه بلندبالایی در باره مسائل اقتصادی کشور به رییس جمهور نوشته¬اند. این نامه مانند همه نامه ها، انبوهی از مسائل را فهرست ( 29 مشکل) و تعداد بیشمارتری از راه حل (20 راه حل ) را برای رفع معضلات پیشنهاد  کرده …

بیشتر بخوانید »

روشنفکران دینی و فقر نگرش جامعه شناختی به حیات دینی

پدیدار داعش، فراسوی خشونت رادیکال و عریانش، آشکار کننده بحران فکری و تصوری دامن گیر در میان جوامع مسلمان درباره حیات اجتماعی دینی است. این بحران فکری و تصوری باعث خلق تنش مستمر در میان اجتماعات مسلمانان یا میان ایشان با سایر جوامع غیرمسلمان با درجات مختلفی شده است؛ نتیجه، …

بیشتر بخوانید »

نواندیشی دینی؛ دگرسانی یا گفتگو

روشنفکران ایرانی از عصر قاجار تاکنون به شیوه‌های مختلف سعی در بازتنظیم نسبت میان سنت و تجدد داشته‌اند. الگوی پژوهشی پیشنهادی روشنفکران دینی به رهبری فکری سروش و شبستری حامل این دغدغه و شکل مسلط پژوهش درباره این موضوع در پس از انقلاب بوده است، اما در دوره معاصر نقادی‌های …

بیشتر بخوانید »

دانشگاه مفید

-نظریه های جامعه شناسی (کارشناسی)(از 96972) – سمینار مسائل روز( کارشناسی ارشد ) ( از 96972) – شناخت افکار سیاسی در ایران ( کارشناسی ارشد) ( از 96971) – شناخت اندیشه های سیاسی 1 و 2 (کارشناسی ارشد) ( از 95962) – جامعه شناسی سیاسی ( کارشناسی ارشد ) ( …

بیشتر بخوانید »

جدال های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدارشدن روشنفکری در ایران

چکیده تصور غالب درباره روشنفکری در ایران ، آن را پدیداری وارداتی و  برآمده از خلاء توصیف می نماید.این تصور، مانع توجه به شرایط امکان درونی تفکر روشنفکری می گردد؛مدعای اصلی نویسندگان مقاله این است که هویت روشنفکری تنها با توجه به تجربه فکری ایران پیشاروشنفکری (عالم قدیم)  در کنار تجربه فکری …

بیشتر بخوانید »