سوابق تدریس

دانشگاه مفید

-نظریه های جامعه شناسی (کارشناسی)(از 96972) – سمینار مسائل روز( کارشناسی ارشد ) ( از 96972) – شناخت افکار سیاسی در ایران ( کارشناسی ارشد) ( از 96971) – شناخت اندیشه های سیاسی 1 و 2 (کارشناسی ارشد) ( از 95962) – جامعه شناسی سیاسی ( کارشناسی ارشد ) ( …

بیشتر بخوانید »