خانه / سخنرانی و مصاحبه

سخنرانی و مصاحبه

شرایط امکان جامعه شناختی نظریه عدالت رالز

هدف من از این سخنرانی بررسی مفهوم « وضعیت نخستین(Original Position) » در نظریه رالز با رویکردی جامعه شناختی است.از نظر رالز، اصولی که اشخاص در وضعیت نخستین و حجاب جهل برای سامان دادن به توزیع منافع در زندگی اجتماعی توافق می کنند، اصول عدالت است. با وجود خصلت ابتکاری مفهوم وضعیت نخستین و حجاب جهل(veil of ignorance)، از نظر منتقدان، این مفهوم بیش از حد انتزاعی است و از واقع گرایی جامعه شناختی برخوردار نیست. بنابراین، سوال این است که: آیا می توان وضعیت نخستین را به گونه ای تصور کرد که بدون فرض گرفتن مفهوم حجاب جهل، شهروندان هنوز آماده انتخاب اصول عدالت رالزی باشند؟

بیشتر بخوانید »

سخنرانی علمی با موضوع «حکم‌رانی، دانش و بی‌طرفی علمی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی، نشست علمی با موضوع «حکم‌رانی، دانش و بی‌طرفی علمی» توسط دکتر مهدی کاظمی زمهریر (عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید) و با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه مفید روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت 1397 …

بیشتر بخوانید »

کرسی علمی – ترویجی « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت »

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید،‌ کرسی علمی – ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) با عنوان « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت » با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی با ارائه دکتر مهدی کاظمی زمهریر؛ استادیار و عضو …

بیشتر بخوانید »