نمایش یک نتیجه

کارگاه آنلاین مقاله نویسی علمی

دوره آموزش آنلاین مقاله نویسی علمی، یک دوره کوتاه مدت است که برای آموزش مهارت های پایه نگارش بویژه روش نوشتن مقاله کوتاه توسط دکتر مهدی کاظمی زمهریر برگزار می شود. به شرکت کنندگان در این دوره مهارت نگارش مقاله و یاداشت های علمی   از مرحله ساخت ایده تا انتشار آموزش داده می شود.

group0
2390000 ریال