20%
تخفیف

کارگاه مقاله نویسی علمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان۷۹,۰۰۰

دوره آموزش آنلاین مقاله نویسی، با هدف آموزش اصول و گام های نگارش مقاله به افرادی است که در آغاز مسیر مقاله نویسی با رویکرد علمی قرار دارند. در این دوره همه مباحث نظری که برای تولید و انتشار مقاله از صفر تا صد نیاز به یادگیری آن هست، آموزش داده می شود.

18
تومان۷۹,۰۰۰

مبانی فلسفه سیاسی

بدون امتیاز 0 رای
تومان۲۵۰,۰۰۰

دوره آموزش مبانی فلسفه سیاسی، گام آغازین برای ورود به ساحت تفکر فلسفی در حوزه سیاست است. در این دوره، علاوه بر بحث درباره چیستی فلسفه سیاسی، مباحث اساسی که در حوزه فلسفه سیاسی موضوع نظرورزی فیلسوفان سیاسی می باشد، مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این دوره مقدمه اساسی برای ورود به شناخت اندیشه فیلسوفان سیاسی در دورانهای مختلف می باشد.

17
تومان۲۵۰,۰۰۰