بسته آموزشی فلسفه سیاسی و مسائل جهان معاصر

بدون امتیاز 0 رای
تومان۱۵۰,۰۰۰

فلسفه سیاسی و مسائل جهان معاصر   (Political philosophy and issues of the contemporary world)    کارگاه آموزشی فلسفه سیاسی…

9
تومان۱۵۰,۰۰۰

بسته آموزشی مبانی فلسفه سیاسی

بدون امتیاز 0 رای
تومان۲۵۰,۰۰۰

دوره آموزش مبانی فلسفه سیاسی، گام آغازین برای ورود به ساحت تفکر فلسفی در حوزه سیاست است. در این دوره، علاوه بر بحث درباره چیستی فلسفه سیاسی، مباحث اساسی که در حوزه فلسفه سیاسی موضوع نظرورزی فیلسوفان سیاسی می باشد، مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این دوره مقدمه اساسی برای ورود به شناخت اندیشه فیلسوفان سیاسی در دورانهای مختلف می باشد.

19
تومان۲۵۰,۰۰۰