بسته آموزشی مقاله نویسی علمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان۹۹,۰۰۰

بسته آموزش مقاله نویسی علمی ، با هدف آموزش اصول و گام های نگارش مقاله به افرادی است که در آغاز مسیر مقاله نویسی با رویکرد علمی قرار دارند. در این دوره همه مباحث نظری که برای تولید و انتشار مقاله از صفر تا صد نیاز به یادگیری آن هست، آموزش داده می شود.

31
تومان۹۹,۰۰۰