خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقتدارگرا، توتالیتر، حاکمیت قانون، تفکیک قوا،

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقتدارگرا، توتالیتر، حاکمیت قانون، تفکیک قوا،

سرفصل درس “نظام های انتخاباتی”

انتخابات یکی از عناصر اصلی نظام های دموکراتیک است. موفقیت این نظام ها منوط به طراحی درست آنها متناسب با ویژگی های فرهنگی، جامعه شناختی و هنجاری هر جامعه ای است. برای رسیدن به این هدف شناخت نظام های انتخاباتی و عوامل موفقیت و شکست آنها ضروری است؛ و کمک مهمی به ملت ها و دولت ها می نماید تا نظام های سیاسی خود را با ثبات و مردمی نمایند. بنابراین، هدف این درس افزایش شناخت ما از  نظام های انتخاباتی است.

بیشتر بخوانید »