خلافت عباسی، خلافت اموی، خلافت راشدین، پیامبر اسلام، مکه، مدینه، جاهلیت