خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : روشنفکران قاجار، حکومت ، دولت، ملکم، نائینی، مستشاروالدوله، مهدی کاظمی زمهریر

بایگانی/آرشیو برچسب ها : روشنفکران قاجار، حکومت ، دولت، ملکم، نائینی، مستشاروالدوله، مهدی کاظمی زمهریر

تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت

در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن فکران در عصر قاجار متصدی …

بیشتر بخوانید »