خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرمان مشروطیت، آزادی، مساوات، ملکم، نائینی، دولت، دولت مطلقه منتظم

بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرمان مشروطیت، آزادی، مساوات، ملکم، نائینی، دولت، دولت مطلقه منتظم

افق های محدود مشروطه و ناکامی های عملی ایرانیان

1. همانند همه "سالگردها"، سالگرد صدور فرمان مشروطت منبع الهام نوشته های ستایش آمیز از این واقعه تاریخی است.اما، به گمانم برای فهمی معاصر و انتقادی از این واقعه، نیازمند نسبت سنجی میان اوضاع و احوال جاری ، و ایده های سازنده انقلاب مشروطه هستیم، زیرا که همیشه میان "ذهنیت تاریخی" و "تجارت تاریخی " نوعی تناسب برقرار است.

بیشتر بخوانید »