خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرید اسحاق، حبشی، اسلام حبشی، مدنی، مکی، نواعتزال، اعتزال نو

بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرید اسحاق، حبشی، اسلام حبشی، مدنی، مکی، نواعتزال، اعتزال نو

اسلام حبشی: چشم انداز سوم

اسلام حبشی عنوانیست که فرید اسحاق (Farid Esack) به تجربه مسلمانان مهاجر در حبشه نهاده است. اسلام حبشی روایت گر تجربه زیسته شده مسلمانیست که در یک سرزمین غیراسلامی اما در صلح با مسلمانان امکان زیستن آزادانه یافته اند. این تجربه در مقابل دو تجربه " مکی" و " مدنی " قرار دارد که در یکی مسلمانان سرکوب می شدند و در دیگری حاکم بودن ولی در جدال با کفار خارج مدینه.

بیشتر بخوانید »