خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : کرسی علمی ترویجی ، تفکر سیاسی، گذاز از نظریه حکومت به دولت، روشنفکران عصر قاجار، ملکم، مستشاروالدوله، نائینی، شیخ فضل الله، دولت، حکومت، مهدی کاظمی زمهریر

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کرسی علمی ترویجی ، تفکر سیاسی، گذاز از نظریه حکومت به دولت، روشنفکران عصر قاجار، ملکم، مستشاروالدوله، نائینی، شیخ فضل الله، دولت، حکومت، مهدی کاظمی زمهریر

کرسی علمی – ترویجی « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت »

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید،‌ کرسی علمی – ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) با عنوان « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت » با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی با ارائه دکتر مهدی کاظمی زمهریر؛ استادیار و عضو …

بیشتر بخوانید »