دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رساله دکتری: پدیدار شناسی سنت روشنفکری در ایران ( از آغاز تا عصر مشروطه) ؛
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • استاد راهنما : دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی  ؛ استاد مشاور اول: دکتر خرمشاد ؛ استاد مشاور دوم: دکتر میرموسوی
 • تاریخ دفاع تابستان ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی،‌دانشگاه مفید
 • پایان نامه ارشد: اندیشه سیاسی داوری اردکانی
 • دانشگاه مفید
 • استاد راهنما: دکتر میرموسوی ؛ استاد مشاور : دکترفیرحی
 • تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۸۵؛
شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی
 • ۱- کارگاه آموزشی « ارزیابی درونی »، دانشگاه مفید،(سه شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵)؛
 • ۲- کارگاه آموزشی « آشنایی با روش های نوین تدریس » ، دانشگاه مفید ( سه شنبه، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴).
 • ۳- کارگاه آموزشی « انگلیسی برای حقوق بشر»، مجری دانشگاه جان هاپکینز، استانبول، ۶ دستامبر تا ۱۶ دستامبر، ۲۰۱۴.
شرکت در دوره های آموزشی اجرایی
 • ۱- دوره مدل تعالی سازمانی(EFQM)،شرکت توف رایلند(TUV Rheinland)، قم (۰۶۰۷,May,2011)
 • ۲- آشنایی با مفاهیم استاندارد و کنترل کیفیت عمومی ، شرکت مشاوره مهندسی آموزشی کیفیت گستر فائق، قم، ( ۱۶و۱۷/۸/۸۹)؛
 • ۳- تکنیک ها و اصول مذاکره حرفه ای ، موسسه بین المللی فن آوران مدیریت و صنعت ، تهران (۲۸/۵/۸۸ )؛
 • ۴- دوره آموزشی مهندسی مجدد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،( ۲۴/۴/۸۸)؛
 • ۵- کارگاه آموزشی دو روزه تفکر سیستمی، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ، تهران ( ۲ و۳ july 2007)؛
 • ۶- تبیین و تشریح معماری اطلاعات در نظام اداری،‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،( ۱۳/۴/۸۴)؛