خانه / سوابق آموزشی

سوابق آموزشی

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • رساله دکتری: پدیدار شناسی سنت روشنفکری در ایران ( از آغاز تا عصر مشروطه) ؛
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • استاد راهنما : دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی  ؛ استاد مشاور اول: دکتر خرمشاد ؛ استاد مشاور دوم: دکتر میرموسوی
 • تاریخ دفاع تابستان 1393
کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی،‌دانشگاه مفید
 • پایان نامه ارشد: اندیشه سیاسی داوری اردکانی
 • دانشگاه مفید
 • استاد راهنما: دکتر میرموسوی ؛ استاد مشاور : دکترفیرحی
 • تاریخ دفاع: زمستان 1385؛
شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی
 • 1- کارگاه آموزشی « ارزیابی درونی »، دانشگاه مفید،(سه شنبه، 14 بهمن 1395)؛
 • 2- کارگاه آموزشی « آشنایی با روش های نوین تدریس » ، دانشگاه مفید ( سه شنبه، 15 دی ماه 1394).
 • 3- کارگاه آموزشی « انگلیسی برای حقوق بشر»، مجری دانشگاه جان هاپکینز، استانبول، 6 دستامبر تا 16 دستامبر، 2014.
شرکت در دوره های آموزشی اجرایی
 • 1- دوره مدل تعالی سازمانی(EFQM)،شرکت توف رایلند(TUV Rheinland)، قم (0607,May,2011)
 • 2- آشنایی با مفاهیم استاندارد و کنترل کیفیت عمومی ، شرکت مشاوره مهندسی آموزشی کیفیت گستر فائق، قم، ( 16و17/8/89)؛
 • 3- تکنیک ها و اصول مذاکره حرفه ای ، موسسه بین المللی فن آوران مدیریت و صنعت ، تهران (28/5/88 )؛
 • 4- دوره آموزشی مهندسی مجدد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،( 24/4/88)؛
 • 5- کارگاه آموزشی دو روزه تفکر سیستمی، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ، تهران ( 2 و3 july 2007)؛
 • 6- تبیین و تشریح معماری اطلاعات در نظام اداری،‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،( 13/4/84)؛