آخرین یادداشت ها

گفتگو درباره پدیدارشناسی روشنفکری/نواندیشی دینی در ایران

در گفتگو با دکتر اکبر کرمی به پدیدارشناسی روشنفکری دینی/ نواندیشی دینی در ایران پرداخته ام و از محدودیت ها و امکان های آن سخن به میان آمده است. این گفتگو در قالب ۴ جلسه طراحی شده است که تاکنون سه جلسه آن برگزار گردیده است.

ادامه مطلب

مقاله در میانه عقلانیت و معنویت: بررسی ابعاد اخلاقی پروژه فکری مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان

اندیشه محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، تحت تاثیر منازعه سنت و تجدد، و در زمینه تاریخی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ پدیدار شده¬است. کانون اصلی اندیشه این دو متفکر، نقد اسلام¬سیاسی و تلاش برای عرضه روایتی متجددانه و معقولانه از زندگی¬ دینی و معنوی است. مجتهد شبستری تحت تاثیر هرمنوتیک و فلسفه قاره¬ای، قرائت رسمی از دین را رد کرده، خواهان روایتی انسانی از دینداری است. در مقابل، مصطفی ملکیان تحت تاثیر روانشناسی و فلسفه تحلیلی، ضمن طرد روایت اسلام سیاسی بنیادگرا از نظم اخلاقی واجتماعی، نقصان های زندگی متجددانه را برجسته می‌سازد و خواهان روایتی معنوی از زندگیست.روایت انسانی مجتهد شبستری حول مفاهیم توحید، عدالت، ایمان و آزادی شکل گرفته‌، و زیست معنوی ملکیان، حول دو مفهوم «عقلانیت» و «معنویت» سازمان یافته‌است. اندیشه مجتهد شبستری –بطور غیرمستقیم- استلزامات چندی برای حوزه اخلاق داشته و نظام اخلاق اجتماعی را حول حقوق بشر و آزادی بازسازی می‌کند، در مقابل ، اندیشه ملکیان دارای ابعاد متنوعی بویژه در سطح اخلاق هنجاری و کاربردی است.

ادامه مطلب

کارگاه آموزش مقاله‌نویسی علمی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نشریه علمی-دانشجویی جدال برگزار گردید. این کارگاه طی ۴ جلسه و در بستر ادوبی کانکت برگزار شد. علاقمندان به بهره گیری از دوره آموزشی به صورت آفلاین می توانند فایل های دوره را از بخش آکادمی تهیه کرده مشاهده نمایند.

ادامه مطلب
هدف آموزش مدنی، هم نظری و علمی، و هم اخلاقی است و در آن هم شهروندان و هم سیاستمداران مورد نظر هستند.امروزه هدف نهایی از آموزش دانش سیاسی در سطح عمومی، هم پرورش شهروندان برای زندگی مدنی و سیاسی و هم آموزش سیاستمداران در انجام کارویژه های خود به بهترین شیوه ممکن باید باشد. حسین بشیریه/ آموزش دانش سیاسی
فضیلت بر دو نوع است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می آید و رشد می یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است. ارسطو/اخلاق نیکوماخوس
Previous slide
Next slide