ارتباط با من

Email: Mahdikazemi1@gmail.com

Telegram ID: @kazemizamharir_ir

Telegram Channel: https://t.me/kazemizamharir   OR @kazemizamharir

Instagram: https://instagram.com/drkazemizamharir

 

برای ارتباط آنلاین، از سامانه واتساپ وب‌سایت استفاده نمایید.