• دکتر مهدی کاظمی زمهریر استاد مدعو علوم سیاسی در دانشگاه مفید قم و دانشگاه علامه طباطبایی هستند.
 •  دارای سابقه ۱۴ سال تدریس دروس اندیشه سیاسی،جامعه شناسی سیاسی، روش تحقیق و روش شناسی در دانشگاه هستند.
 • نگارش مقالات پژوهشی و یاداشت های علمی، و انتشار مطالب مختلف در کانال تلگرامی و اینستاگرام شخصی از دیگر فعالیت های استاد کاظمی در حوزه نگارش و تحقیق است.  لینک رزومه (کامل)
لیست مقالات منتشر شده یا در حال انتشار 
مقالات علمی پژوهشی
 • جدال های الهیاتی در عالم قدیم و پدیدارشدن روشنفکری در ایران (چاپ در فصلنامه علمی-پژوهشی “پژوهشنامه علوم سیاسی “‌انجمن علوم سیاسی ایران، شماره بهار ۱۳۹۳)
 • تفکر روشنفکران عصر قاجار و  امکان گذار از نظریه حکومت به دولت ( چاپ در  مجله علمی-پژوهشی ” سیاست نظری “‌جهاد دانشگاهی تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۳)
 • جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر (چاپ در مجله ” حقوق بشر” دانشگاه مفید،جلد ۹، شماره ۱و ۲ سال ۱۳۹۳، شماره پیاپی ۱۸و۱۷)
مقالات علمی پژوهشی ( در دست انجام)
 • مقاله « در میانه عقلانیت و معنویت نظام اخلاقی اسلام درنگاه محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان » ،به اتمام رسیده و در فرآیند انتشار در کتاب « دستنامه اخلاق اسلامی » (مجموعه مقالات) ، مجری مرکز پژوهشی مجد(شیراز)؛
 • مقاله با عنوان « ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد تاریخی – جامعه شناختی»، در مرحله ارزیابی ارزیابی نهایی ؛
 • مقاله با عنوان « ارزیابی انتقادی فرانظریه تاریخ هویت اندیشان ایرانی » ، در مرحله اتمام نگارش؛
یاداشت های کوتاه
 • مقاله « “معنویت گرایی” مصطفی ملکیان و بی تفاوتی اجتماعی »، ویژه نامه روزنامه اصفهان زیبا،شماره ۵، بهمن ۱۳۹۹.

 

https://bit.ly/3ufoiZ3

 • مقاله « کرونا و تجدید نظر در شیوه[های زندگی] »، ویژه نامه روزنامه اصفهان زیبا،شماره ۴، ۳۱/۰۴/۱۳۹۹.

http://www.isfahanziba.ir/vijeh/110919

 • مقاله « در باب فلسفه و فلسفیدن حوزویان» ، وب سایت دین آنلاین، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸.

https://bit.ly/3kpDwWJ

 • مقاله «ادراکات فقهی از نظم اجتماعی و صلح سازی در منطقه خاورمیانه»،مرکز بین المللی مطالعات صلح،۲۵ بهمن ۱۳۹۷.

https://bit.ly/2UWNnqj

 • مقاله « اصل جمهوریت و حق اظهارنظر درباره امور دینی»، وب سایت دین آنلاین، پنجشنبه،۴ بهمن، ۱۳۹۷.

http://dinonline.com/doc/note/fa/8111

 • مقاله « “نهاد مرجعیت” و غایت دولت مدرن » ، وب سایت دین آنلاین، دوشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۷.

http://dinonline.com/doc/note/fa/8021

 • مقاله « روشنفکری دینی و فقه: نقد بر دیدگاه های دکتر فیرحی » ، وب سایت دین آنلاین، ۱۰ مهر ، ۱۳۹۷.

http://dinonline.com/doc/note/fa/7968

 • مقاله « گریزناپذیری “سکولاریسم» ، وب سایت دین آنلاین، ۱۷ شهریور۱۳۹۷.

http://dinonline.com/doc/note/fa/7921

 

 • مقاله رحیم پور ازغدی و سکولاریسم در حوزه ” ، وب سایت دین آنلاین، ۵ شهریور ۱۳۹۷.

 http://dinonline.com/doc/note/fa/7890

 

 • مقاله تأثیر میرزای نائینی در زیست سیاسی ما ، وب سایت دین آنلاین، ۲۵  مرداد ۱۳۹۷.

 http://dinonline.com/doc/note/fa/7867

 • مقاله بازخوانی انتقادی یک نامه: ریشه های سیاسی بحران اقتصادی ” ، وب سایت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، ۲۳ تیر۱۳۹۷.

 http://andishedini.com/showdata.aspx?dataid=21597&siteid=1

 

 • مقاله روشنفکران دینی و فقر نگرش جامعه شناختی به حیات دینی ” ، وب سایت دین آنلاین، ۲۲ دی ۱۳۹۴،

http://dinonline.com/doc/note/fa/5987/

 • مقاله نواندیشی دینی؛ دگرسانی یا گفتگو ” ، وب سایت دین آنلاین، ۲۴ دی ۱۳۹۳،

 http://www.dinonline.com/doc/note/fa/4592