بنیادهای فلسفه سیاسی
80%
تخفیف

بسته آموزشی بنیادهای فلسفه سیاسی

بدون امتیاز 0 رای
تومان۵۰,۰۰۰

بسته آموزش بنیادهای فلسفه سیاسی، گام آغازین برای ورود به ساحت تفکر فلسفی در حوزه سیاست است. در این دوره، علاوه بر بحث درباره چیستی فلسفه سیاسی، مباحث اساسی که در حوزه فلسفه سیاسی موضوع نظرورزی فیلسوفان سیاسی می باشد، مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این دوره مقدمه اساسی برای ورود به شناخت اندیشه فیلسوفان سیاسی در دورانهای مختلف می باشد.

27
تومان۵۰,۰۰۰