آخرین یادداشت ها

لایو اینستاگرامی ” مشروطیت ایران از افق نگاه میرزا ملکم خان ناظم الدوله”

وبینار” مشروطیت ایران از افق نگاه میرزا ملکم خان ناظم الدوله” به همت انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ با حضور دکتر مهدی کاظمی زمهریر در پیج اینستاگرامی انجمن علمی علوم سیاسی به آدرس @UTPSAAبرگزار گردید.

ادامه مطلب
هدف آموزش مدنی، هم نظری و علمی، و هم اخلاقی است و در آن هم شهروندان و هم سیاستمداران مورد نظر هستند.امروزه هدف نهایی از آموزش دانش سیاسی در سطح عمومی، هم پرورش شهروندان برای زندگی مدنی و سیاسی و هم آموزش سیاستمداران در انجام کارویژه های خود به بهترین شیوه ممکن باید باشد. حسین بشیریه/ آموزش دانش سیاسی
فضیلت بر دو نوع است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می آید و رشد می یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است. ارسطو/اخلاق نیکوماخوس
Previous
Next

مقاله‌های علمی و سخنرانی‌ها