Previous
Next

آخرین یادداشت ها

کارگاه مقاله نویسی علمی

کارگاه مقاله نویسی علمی با هدف آموزش شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی توسط دکتر مهدی کاظمی زمهریر و با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

ادامه مطلب

سخنرانی گفتمان های سیاسی- حقوقی و خشونت علیه زنان

در سخنرانی گفتمان های سیاسی- حقوقی و خشونت علیه زنان، به تاثیرات این گفتمان ها در شکل گیری و تداوم روابط تبعیض آمیز علیه زنان پرداخته ام. و به چند پرسش زیر پرداخته ام:
۱. چرا پرداختن به مساله خشونت علیه زنان مهم است؟
۲. عوامل ایجاد کننده زمینه های ظهور خشونت علیه زنان کدامند؟
و …

ادامه مطلب
هدف آموزش مدنی، هم نظری و علمی، و هم اخلاقی است و در آن هم شهروندان و هم سیاستمداران مورد نظر هستند.امروزه هدف نهایی از آموزش دانش سیاسی در سطح عمومی، هم پرورش شهروندان برای زندگی مدنی و سیاسی و هم آموزش سیاستمداران در انجام کارویژه های خود به بهترین شیوه ممکن باید باشد. حسین بشیریه/ آموزش دانش سیاسی
فضیلت بر دو نوع است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می آید و رشد می یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است. ارسطو/اخلاق نیکوماخوس
Previous
Next