Previous
Next

آخرین یادداشت ها

طرح درس اندیشه سیاسی اسلام و ایران ۳. ترم ۰۱-۱۴۰۰

این درس به بررسی اندیشه سیاسی معاصر در ایران و جهان اسلام در دوران معاصر بویژه دهه های اخیر می پردازد.کانون اصلی بحث بررسی تضاد سنت و تجدد در  ایران معاصر و بازتاب های آن بر ساحت اندیشه و تفکر ما است.قاعدتا”، با توجه به گستره و تنوع مسائل و جدال های نظری، در این کلاس ، بعد از بررسی عوامل بنیادی مادی و نظری سازنده چالش های موجود در اندیشه معاصر، مستقیما” به جهان معاصر منتقل شده، بازتاب این چالش های بنیادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ادامه مطلب
هدف آموزش مدنی، هم نظری و علمی، و هم اخلاقی است و در آن هم شهروندان و هم سیاستمداران مورد نظر هستند.امروزه هدف نهایی از آموزش دانش سیاسی در سطح عمومی، هم پرورش شهروندان برای زندگی مدنی و سیاسی و هم آموزش سیاستمداران در انجام کارویژه های خود به بهترین شیوه ممکن باید باشد. حسین بشیریه/ آموزش دانش سیاسی
فضیلت بر دو نوع است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می آید و رشد می یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است. ارسطو/اخلاق نیکوماخوس
Previous
Next