آخرین یادداشت ها

جزوه نظریه های جامعه شناسی (Sociological theories)

درس نظریه های جامعه شناسی به بررسی دانش جامعه شناسی، نظریه های کلاسیک و نظریه های جامعه شناسی معاصر می پردازد. در این درس سعی شده است مهم ترین نظریه های کلاسیک و جدید همزمان مورد توجه قرار گیرد. پاور کلاس با وجود ناقص بودن و نیاز به تکمیل می تواند برای دانشجویان علاقمند مفید باشد.

ادامه مطلب

✔️ روشنفکران دینی و فقه : نقدی بر دیدگاه دکتر فیرحی

دکتر فیرحی در مصاحبه اخیر خود با ویژه نامه « صد و دوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطه در ایران » منتشره توسط روزنامه فرهیختگان، به نقادی روشنفکران دینی به خاطر بی توجهی به فقه سیاسی پرداخته است. وی در این مصاحبه می گوید: « در دوران دانشجویی و حتی الان، احساس می کنم جریان روشنفکری ما با تکیه بر فلسفه و کلام و غفلت از تاثیر فقه و امکانات فقه در حوزه زندگی سیاسی باعث تاخیر در توسعه سیاسی کشور شده است». ( ص۴۵) با فرض اینکه این نقد ناظر به روشنفکران دینی مسلمان پس از انقلاب است به بررسی آن خواهم پرداخت. انشاء الله در فرصتی دیگر دیدگاه روشنفکران عصر قاجار و پهلوی اول را در مورد فقه مورد بررسی قرار خواهم داد.

ادامه مطلب

✔️ علم به مثابه بازی : نکاتی از زندگی ریچارد فاین من

خواندن زندگی نامه فاین من به درک بهتر حیات دانشگاهی در آمریکا کمک می نماید. همچنین، کتاب نشان می دهد که برخلاف سیستم بوروکراتیک ، مدرک زده و پول محور آموزش عالی در جهان سوم، راهنمای دانشمندان برجسته تنها علائق شخصی می باشد.

ادامه مطلب
هدف آموزش مدنی، هم نظری و علمی، و هم اخلاقی است و در آن هم شهروندان و هم سیاستمداران مورد نظر هستند.امروزه هدف نهایی از آموزش دانش سیاسی در سطح عمومی، هم پرورش شهروندان برای زندگی مدنی و سیاسی و هم آموزش سیاستمداران در انجام کارویژه های خود به بهترین شیوه ممکن باید باشد. حسین بشیریه/ آموزش دانش سیاسی
فضیلت بر دو نوع است: فضیلت عقلی و فضیلت اخلاقی. فضیلت عقلی از راه آموزش پدید می آید و رشد می یابد و بدین سبب نیازمند تجربه و زمان است در حالی که فضیلت اخلاقی نتیجه عادت است. ارسطو/اخلاق نیکوماخوس
Previous slide
Next slide

مقاله‌های علمی و سخنرانی‌ها