✔️ علم به مثابه بازی : نکاتی از زندگی ریچارد فاین من

خواندن زندگی نامه فاین من به درک بهتر حیات دانشگاهی در آمریکا کمک می نماید. همچنین، کتاب نشان می دهد که برخلاف سیستم بوروکراتیک ، مدرک زده و پول محور آموزش عالی در جهان سوم، راهنمای دانشمندان برجسته تنها علائق شخصی می باشد.

بیشتر بخوانید »

جزوه شناخت اندیشه سیاسی (1) کارشناسی ارشد ترم 96971

فایل جزوه شناخت اندیشه سیاسی 1 برای مقطع کارشناسی ارشد اندیشه اسلام در ترم تحصیلی 96971 در لینک زیر ارایه شده است. این جزوه با هدف توضیح مفاهیم کلیدی اندیشه سیاسی، روش های تحلیل برجسته در این حوزه و طرح مسائل مهم فلسفه سیاسی فراهم شده است. هدف کلاس بررسی …

بیشتر بخوانید »

جزوه روش شناسی علوم سیاسی کارشناسی ارشد ترم 96971

فایل زیر، جزوه روش شناسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در ترم تحصیلی 96971 می باشد. این جزوه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: توضیح مفاهیم کلیدی در حوزه روش شناسی؛ دوم، توضیح مجموعه ای از رهیافت های موجود در علوم اجتماعی که در علوم سیاسی نیز مورد کاربرد می …

بیشتر بخوانید »

جزوه جامعه شناسی سیاسی (Political Sociology) ترم 96971

جزوه جامعه شناسی سیاسی در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی گذشته به دانشجویان ارایه شده است. این جزوه شامل دو بخش اصلی یعنی بررسی چیستی و سرچشمه های جامعه شناسی سیاسی ، و نظریه های کلاسیک جامعه شناسی سیاسی است. گزارش نظریه ها بیشتر برگفته از کتاب جامعه شناسی …

بیشتر بخوانید »

جزوه روش تحقیق ب.کارشناسی.96971

این جزوه ویژه کلاس روش تحقیق ب مقطع کارشناسی در ترم تحصیلی 96971 است. دراین جزوه بیشتر از منظر فلسفه علم به موضوع روش شناسی توجه شده است. تمرکز اصلی بر کاوش درباره مفهوم علم، نحوه پدیدار شدن علم و نحوه ارزیابی گزاره های علمی است. چیستی روش شناسیپرسش هایی …

بیشتر بخوانید »